همانطور ک در تصویر مشاهده میکنید طرح با پس زمینه زرد و از المان های پرچم ایران -تصویر امام -و المان مربوط ب دانشگاه و پرنده-گل- و پرتو های نوری هم برای زیبا سازی طرح استفاده شده است این طرح با تذهیب و کاشی کاری نیز تزیین شده است و هم چنین از کلمه ۳ بعدی ۱۶ آذر نیز استفاده شده است می توانید فایل لایه باز طرح بنر ۱۶ آذر روز دانشجو را از لینک سبز دانلود کنید