همانطور که در طرح فوق مشاهده مینمایید ، طرح بنر تسلیت از زمینه کرمی – و قرمز استفاده شده است.
در طرح فوق از تصویر کبوتر – زمینه مذهبی – آسمان ابری – غروب آفتاب – کادر تذهیب و مذهبی – شمع قرمز و متون آماده تسلیت استفاده شده است.
شما میتوانید با تغییر در سایز و محتوا این طرح را بصورت افقی ویرایش نمایید.
این طرح در برنامه فتوشاپ CC بصورت لایه باز و PSD با مد رنگی CMYK و بصورت استند طراحی شده است.