همانطور که مشاهده میکنید در طرح از وکتور نان فانتزی و از رنگ کرمی استفاده شده است . کارت فوق در ابعاد ۹ در ۶ و کاملا لایه باز اماده دانلود می باشد.