مجموعه طرح های تراکت لایه باز خدمات صنعتی

تراکت لایه باز محصولات کشاورزی
تراکت لایه باز صنایع چوبی