تماس با ما

 

لطفا مشکلات فایل را از طریق سامانه پشتیبانی و سفارشات خود را از طریق فرم سفارش ارسال فرمایید.

تماس تلفنی با شماره 5282-762-0914 از ساعت  11 الی 15 می باشد، در سایر ساعات از طریق تلگرام پشتیبانی 24 ساعته و یا فرم تماس بالا استفاده نمایید.

تماس تلفنی با شماره موبایل 5282-762-0914 در ساعات 11 الی 15 و 19 الی 22 مقدور می باشد.

شماره تماس پشتیبانی: ٥٢٨٢ ٧٦٢ ٠٩١٤