تماس با ما

 

لطفا مشکلات فایل را از طریق سامانه پشتیبانی و سفارشات خود را از طریق فرم سفارش ارسال فرمایید.

تماس تلفنی با شماره ۵۲۸۲-۷۶۲-۰۹۱۴ از ساعت  ۱۱ الی ۱۵ می باشد، در سایر ساعات از طریق تلگرام پشتیبانی ۲۴ ساعته و یا فرم تماس بالا استفاده نمایید.

تماس تلفنی با شماره موبایل ۵۲۸۲-۷۶۲-۰۹۱۴ در ساعات ۱۱ الی ۱۵ و ۱۹ الی ۲۲ مقدور می باشد.

شماره تماس پشتیبانی: ۵٢٨٢ ٧۶٢ ٠٩١۴