طرح بنر فروشگاه خرازی و لوازم خیاطی با رنگ بندی روشن و عکس زیبای انواع لوازم خیاطی و گلدوزی طراحی شده است.