طرح بنر عید مبعث با رنگ بندی قرمز و طراحی زیبا با استفاده از وکتور تذهیب، تایپوگرافی زیبا و المان های مذهبی طراحی شده است.