طرح لایه باز بنر استند نامزد انتخابات با رنگ بندی قرمز و طراحی لارج فرمت بصورت طرح عمودی طراحی شده و مناسب معرفی کاندید انتخابات می باشد.