طرح بنر عید نوروز و تبریک سال نو با استفاده از کارکاتر عمو نوروز، هفت سین و حوض و ماهی طراحی شده است.