طرح بنر ولادت حضرت معصومه و روز دختر با رنگ بندی صورتی روشنو با استفاده از تایپوگرافی و المان های مذهبی طراحی شده است.