طرح بنر لایه باز فروشگاه سموم کشاورزی با رنگ بندی سبز و آبی بصورت لایه باز طراحی و از لوازم، کود و سموم کشاورزی با پس زمینه زمین کشاورزی طراحی شده است.