بنر لایه باز فروشگاه کریستال و بلوریجات با استفاده از شیپ های بنفش رنگ و زمینه خاکستری رنگ و مجموعه تصاویر با کیفیت لوازم کادوئی و چینی طراحی شده و مناسب تابلو سر درب فروشگاه لوازم کادوئی می باشد.

بنر لایه باز فروشگاه کریستال و بلوریجات

طرح لایه باز فوق مطابق با استانداردهای چاپ طراحی شده و با توجه به اندازه مشخص شده قابلیت چاپ در جنس های بنر، فلکس، مش، استیکر و ونیل را دارد.

شما کاربران عزیز میتوانید از تصاویر و شیپ های موجود در بنر استفاده کرده و طرح کارت ویزیت لوازم کادوئی را برای خود طراحی و اختصاصی سازی نمایید.