طرح تابلو سر درب فروشگاه لبنیات محلی با رنگ بندی آبی و زمینه روشن طراحی شده و از کره محلی و محصولات لبنی استفاده شده است.