طرح بنر لایه باز لوازم الکتریکی و برقی با رنگ بندی آبی و شیپ بندی منحنی طراحی شده و از انواع کابل سیم و لوازم برقی در طراحی این طرح استفاده شده است.