طرح بنر تابلو موسسات حقوقی با رنگ بندی مشک یو طلایی بصورت لارج فرمت طراحی شده است.