طرح تراکت آتلیه عکاسی و فیلم با رنگ بندی روشن و جذاب و طراحی فانتزی بصورت تکرو طراحی شده است.