طرح تراکت فروشگاه عینک فروشی با رنگ بندی بنفش و طراحی تکرو در برنامه فتوشاپ کار شده است.