تراکت لایه باز آموزشگاه زبان خارجه یا تراکت آموزشگاه زبان با رنگ بندی آبی و نارنجی طراحی شده است.