طرح تراکت فروشگاه لوازم برق و الکتریکی با رنگ بندی زرد و زمینه سفید طراحی شده و از پترن دایره و المان های گرافیکی و انواع لامپ کم مصرف و لوازم الکتریکی دیگر طراحی شده است.