طرح تراکت فروشگاه صنایع چوبی و فلز و دکری با رنگ بندی طلایی و آبی طراحی شده است.