طرح تراکت لایه باز فروش دستگاه کارتخوان با رنگ بندی فیروزه ای بصورت تکرو طراحی شده و از دستگاه کارتخوان استفاده شده است.