طرح تراکت لایه باز لوازم خیاطی با رنگ بندی کرمی و بنفش طراحی شده و از عکس انواع لوازم خیاطی استفاده شده است.