طرح تراکت دکتر مغز و اعصاب با رنگ بندی جذاب و طراحی ساده و شیک با استفاده از المان های گرافیکی طراحی گردیده است.