طرح تراکت لایه باز مرغ سوخاری بصورت تکرو و لایه باز با استفاده از عکس مرغ سوخاری و طرح چوب طراحی شده است.