طرح تراکت فروشگاه لباس مردانه با رنگ بندی قهوه ای طراحی شده است.