طرح لایه باز و تکرو تراکت نامزد انتخابات با رنگ بندی بنفش و طراحی رسمی برای کاربر معرفی بیوگرافی و سوابق نامزد انتخاباتی طراحی شده است.