طرح تقویم دیواری ابزار فروشی با رنگ بندی روشن و اندازه 50 در 35 سانتی متر طراحی شده است.