طرح تقویم دیواری تاکسی تلفنی با رنگ بندی زرد و عکس تاکسی تلفنی طراحی شده است.