طرح تقویم دیواری لوازم خانگی بصورت لایه باز و با رنگ بندی روشن و با استفاده از لوازم خانه و آشپزخانه طراحی شده است.