طرح کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی با رنگ بندی بنفش و کرمی بصورت دورو طراحی شده است.