طرح لایه باز بروشور انتخابات با رنگ بندی روشن و طراحی رسمی برای کاندیدای انتخابات شورا، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری طراحی شده است.