طرح بروشور تبلیغاتی انتخاباتی با رنگ بندی فیروزه ای و زمینه سفید در اندازه A4 و فرمت psd طراحی شده است.