طرح بنر استند کاندید انتخابات با رنگ بندی طلایی و طراحی لارج فرمت بصورت طرح عمودی کار شده و مناسب معرفی کاندید انتخابات می باشد.

این طرح با شیپ بندی رنگی و با استفاده از عکس پرچم ایران و المان های گرافیکی مرتبط انتخاباتی طراحی شده است.

طرح بنر استند کاندید انتخابات

طرح لایه باز فوق مطابق با استانداردهای چاپ طراحی شده و با توجه به اندازه مشخص شده قابلیت چاپ در جنس های بنر،فلکس،مش،استیکر و ونیل را دارد.

شما کاربران عزیز میتوانید از تصاویر و شیپ های موجود در بنر استفاده کرده و طرح تراکت یا پوستر انتخاباتی را برای خود طراحی و اختصاصی سازی نمایید.