طرح بنر تالار پذیرایی و تشریفات مجالس با رنگ بندی صورتی و عکس گل طراحی شده است.