طرح بنر تعمیرگاه اتومبیل با رنگ بندی تونالیته قرمز و زمینه سفید ، عکس خودروی در حال تعمیر و لوازم یدکی ماشین طراحی شده است.