طرح بنر تولیدی پرورش قارچ با رنگ بندی سبز و زمینه سفید و با طراحی زیبا و شکیل طراحی شده و از بسته بندی قارچ استفاده شده است.