طرح بنر سبزیجات آماده با رنگ بندی زرد و قرمز و طراحی شکیل رو جذاب با استفاده از عکس سبزیجات و فونت فارسی فانتزی مناسب طراحی شده است.