طرح بنر سوپر گوشت با رنگ بندی قرمز و انواع گوشت قرمز طراحی شده و مناسب تابلو سردرب قصابی می باشد.