طرح بنر شرکت حمل و نقل با رنگ بندی قرمز و مشکی و طراحی شکیل با استفاده از هواپیما، تریلی و خودروی ون طراحی شده است.