طرح بنر عید فطر با رنگ بندی آبی و زمینه آسمان بصورت لارج فرمت طراحی شده است.