طرح تابلو سردرب کارواش با رنگ بندی آبی و با استفاده از خودروی لوکس طراحی شده است.