طرح تابلو فروشگاه کلید و قفل سازی با رنگ بندی آبی و طلایی و با استفاده از پس زمینه آسمان طراحی شده است.