طرح بنر مبل فروشی با طراحی شیک و رنگ بندی قهوه ای طراحی شده است.