طرح لایه باز تراکت فروشگاه دستگاه تصفیه آب بصورت تکرو و لایه باز با رنگ بندی آبی طراحی شده و از دستگاه تصفیه آب استفاده شده است.