طرح تراکت ساعت فروشی با رنگ بندی سبز و حاشیه های طلایی با استفاده از ساعت های مچی طراحی شده است.