طرح تراکت فروشگاه تصفیه آب با رنگ بندی سبز و نارنجی و با استفاده از عکس دستگاه تصفیه آب طراحی شده است.