طرح تراکت فروش دستگاه کارتخوان با رنگ بندی قرمز و سرمه ای بصورت تکرو طراحی شده و مناسب دستگاه چاپ افست و دیجیتال می باشد.