طرح تراکت پوشاک زنانه با رنگ بندی صورتی و طراحی جذاب بصورت تکرو طراحی شده است.