طرح لایه باز و تکرو تراگکت گل فروشی با رنگ بندی وط راحی زیبا و اندازه A5 طراحی شده و شامل ماشین عروس و انواع گل تزئینی و سبد گل می باشد.