طرح زیبای تراکت پوشاک زنانه و لباس زنانه بصورت تکرو و با رنگ بندی و طراحی جذاب طراحی شده است.